Kwallen....

verstrikt in een netelige situatie 

Als onherkenbare hoopjes gelatine liggen ze op het strand. Dode creaturen, vermeden vanwege hun netelende werking. Over kwallen bestaat een duidelijk vooroordeel, waar je als kind al voor werd gewaarschuwd. Echter, als je ze een beetje beter leert kennen dan zul je ontdekken dat ze niet allemaal steken en dat kwallen ook een zekere schoonheid kennen. Om ze goed te kunnen bekijken, zul je onder de waterspiegel naar ze op zoek moeten gaan.


Algemeen 

Kwallen behoren tot het dierenrijk. In het dierenrijk worden ze ingedeeld in het fylum van de Holtedieren (Coelanterata) ook wel Neteldieren (Cnidaria ) genoemd. Tot dit fylum horen ook de koralen en anemonen (Anthozoa) en hydroďdpoliepen (Hydrozoa) en dus ook de schijfkwallen (Schyphozoa). Onderling verschillen ze van uiterlijk, maar hebben allen dezelfde bouw. Wereldwijd komen er zo’n 200 kwallen voor.


Bouwplan

Bij de kwal heeft het bouwplan, de meduse vorm, de overhand. Het lichaam van een kwal lijkt op een eenvoudige zak met een opening aan de onderkant. De bovenkant, het scherm of de hoed, is glad. De wanden bestaan uit 2 weefsel lagen : het endoderm, de binnenste laag, welk een functie heeft bij de vertering van voedsel en het ectoderm, de buitenste laag, welk voor bescherming zorgt. Tussen deze twee lagen bevindt zich het mesogloea, die van dikte kan verschillen. De kwal dankt aan deze laag zijn uiterlijk.  Zonder de steun van het omringende water veranderd dit gelatieuse uiterlijk in een hoopje gel. 
De binnenkant van deze “zak” doet dienst als maag, waarvan de opening aan de onderkant tevens maag als anus is. Belangrijke organen bevinden zich aan de rand van de hoed of aan de onderzijde ervan. Langs de rand van de hoed bevinden zich een franje van tentakels waarop zich de meeste netelcellen bevinden. Aan de binnenzijde van het scherm bevinden zich kringspieren die pulserende bewegingen maken en zo voor een actieve voortbeweging van de kwal zorgen. Meestal laat de kwal zich door de stroming meedrijven.


Netelcellen

Netelcellen zijn te vergelijken met de brandharen van brandnetels. Een steek van een netelcel is onaangenaam en bij sommige tropische soorten zijn ze zelfs dodelijk voor de mens. De netelcellen zijn microscopisch klein en zijn verspreidt over het hele lichaam. Veel van deze cellen bevinden zich op de tentakels rondom de mond, aan de onderkant van het dier.

Een netelcel bestaat uit een kapsel dat met gif en een holle draad is gevuld. Het kapsel ligt verscholen in de buitenste laag, het endoderm. Alleen een piepklein doorntje steek nog naar buiten. Bij aanraking van dit doorntje, schiet de holle draad uit het kapsel en boort zich in het prooidier of een onschuldige voorbijganger. Via de holle draad loopt het gif uit het kapsel en verlamt de prooi.  Zo worden kleine kreeftachtigen of vislarven gevangen, verlamt en met de tentakels naar de mond gebracht om vervolgens verteerd te worden.

 

Voortplanting

Kwallen treft men meestal zomers aan. Tijdens deze periode planten ze zich dan ook voort. Na de bevruchting van een eicel met een zaadcel ontwikkeld zich een vrij zwemmende larve (planula larve). Vervolgens zet deze larve zich vast op een harde ondergrond en wordt zo een kleine poliep (scyphistoma) met tentakels. Deze poliepjes meten maar ongeveer 1 cm. Als individu zijn ze makkelijk over het hoofd te zien, maar in een kolonie zijn ze goed waar te nemen. In het voorjaar gaan de poliepjes groeien, de tentakels verdwijnen en er ontstaat een poliep met ongeveer 30 groeven (strobila). Vanaf de bovenkant snoeren zich schotelvormige knoppen af (ephyra’s) die er eerst uitzien als mini kwalletjes en vervolgens uitgroeien tot de kwallen zoals wij ze kennen.


Nederlandse soorten

Oorkwal
(Aurelia aurita) 

De hoed van de oorkwal is schotelvormig met een doorsnede van 20 cm. Heeft 4 mondarmen die langer zijn dan de vele korte tentakels aan de hoed. In het midden van de hoed zijn 4 opvallende voortplantingsorganen zichtbaar, deze hebben de vorm van oren. De kleur is doorzichtig met een blauw/witte tint. In het voorjaar wordt deze invasie gewijs aangetroffen. De oorkwal is algemeen in de Middellandse  Zee, Atlantische Oceaan en Noordzee. De oorkwal is niet irriterend.

 

Zeepaddestoel (Rhizostama pulmo) 

De Zeepaddestoel heeft een scherm waarvan de doorsnede ongeveer 30-60 cm is en wordt ook wel bloemkoolkwal genoemd. De hoog gebolde hoed heeft geen tentakels. De 8 mondarmen die zich in het midden bevinden lijken op bloemkool, vandaar zijn bijnaam. De kwal is lichtblauw van kleur en irriteert niet. Komt voor in de Middellandse Zee, Atlantische Oceaan en Noordzee. In de herfst wordt deze kwal vaak invasie gewijs aangetroffen.

 

Kompaskwal (Chrysaora hysoscella)

De kompaskwal heeft een schotelvormige hoed. Op de hoed tref je naar binnen gerichte V's aan (kompasroos). het scherm van de kwal heeft ee doorsnede van ongeveer 25 cm. 
Evenals de oorkwal heeft de kompaskwal ook 4 mondarmen. De mondarmen zijn langer dan de 24 tentakels aan de rand van het scherm. De mondarmen kunnen een lengte bereiken van wel 1 meter. In het voorjaar en de zomer kunnen ze invasie gewijs worden aangetroffen. De kompaskwal komt voor in de Noordzee, Atlantische Oceaan en het Kanaal, maar wordt ook aangetroffen in de Grevelingen en oosterschelde. Aanraking van de tentakels van deze kwal wekt wel  irritatie op.

 

Blauwe Haarkwal (Cyanea lamarckii)

De hoed van de blauwe haarkwal is schotelvormig en kan een doorsnede van 30 cm. bereiken. Deze kwal heeft 4 mondarmen die korten zijn dan de vele lange tentakels aan de rand van de hoed. De tentakels kunnen wel 1 meter lang worden. De tentakels kunnen zorgen voor sterke irritatie. Daarom wordt deze kwal ook wel striemer genoemd. De Blauwe haarkwal heeft een blauwwitte / paarsachtige kleur en kan je aantreffen in de Atlantische Oceaan, het Kanaal en de Noordzee. In de zomer komt deze kwal invasiegewijs voor De Gele Haarkwal (Cyanea capillata) is geel/rood van kleur maar netelt nog sterker dan zijn broertje. 


Lampekapje (Aequora vitrina)

Lijkt op de oorkwal, maar de karakteristieke oren ontbreken. Deze kwal wordt echter niet groter dan 10 cm.


Kruiskwal  (Gonionemis vertens)

De kruiskwal is een kwal die maar 2 - 3,5 cm groot is.  Hij is helder doorzichtig met in het midden een geel/bruin kruis, de voortplantingsorganen. Aan de rand van de hoed bevinden zich veel tentakels (lijken dwarsgestreept) met een lengte van 10 cm. Deze Kruiskwal komt voor in Oosterschelde en zeegrasvelden van het Grevelingenmeer. Kontakt met deze kwal moet vermeden worden vanwege de sterk irriterende werking van de netelcellen. De kans dat je deze kwal ziet is echter minder dan 1%.Pseudokwallen 

Hydroiedpoliepen (hydrozoa)

Hydroiedpoliepen zijn de eenvoudigste neteldieren en behoren dus ook tot de Holtedieren. Vaak vormen een aantal van deze poliepen een kolonie. De diverse poliepen in deze kolonie hebben zich gespecialiseerd in taken als verdediging en zorg voor voedselvoorziening. De volwassen kolonies hebben zich vastgezet op een harde ondergrond als rotsen of wier. Tijdens de voortplanting van de hydroiedpoliepen ontstaat door knopvorming vrij zwemmende “mini-kwalletjes”, de medusen. Na een tijdje ontwikkelen de medusen geslachtsorganen, die op hun beurt weer voor de ontwikkeling van nieuwe hydroiedpoliep kolonies zorgen.

 

Ribkwallen (ctenophora)

Hoewel ribkwallen op kwallen lijken, horen ze niet tot de neteldieren, omdat ze geen netelcellen hebben. Op de tentakels bevinden zich wel kleefcellen waarmee de ribkwal kleine prooidiertjes vangt en naar de mond brengt. Van boven naar beneden lopen 8 rijen zwemplaatjes. Door deze ritmisch op en neer bewegen kan het diertje zich actief verplaatsen. Het bewegen van de zwemplaatjes ziet men als iridiserende golfjes langs het lichaam.

 

Charlotte van Lemel 

 

Literatuur                            

- Dominicus onder Water, Atlantische Oceaan, De Noordzee en het Kanaal, Steven Weinberg.

- Readers Digest, Vissen en andere Waterdieren van West en Midden Europa

- Thieme´s, Ongewervelde Dieren langs de Noordzeekust, L. Goede.

- Elsevier, Gids van Kust en Strand, A.C.Campbell

- KNVV, Zeeboek.

- Internet sites: members.tripod.lycos.nl/katwijkaanzee/ , www.bio.uva.nl/ , jellieszone.com/